Prawidłowy proces fonacji

Mowa jest niewątpliwie jednym z najważniejszych czynników komunikacji międzyludzkiej, podstawowym sposobem porozumiewania się, bez którego normalne funkcjonowanie jest znacznie utrudnione. Jednak częstym zjawiskiem jest lekceważenie przez nas samych wszelkich zaburzeń […]

» Read more