Co to jest dom pasywny?

Termin domy pasywne oznacza domy zielone, czyli ekologiczne. Co to jednak naprawdę oznacza? W jaki sposób domy pasywne różnią się od domów standardowych?

 

 

Odkodowanie tego, co mówią specjaliści o domach pasywnych

„Ten dom został zaprojektowany zgodnie z zasadami pasywnego budownictwa solarnego” oznacza, że okna tego domu są umieszczone w sposób pozwalający pobrać dużą ilość naturalnego światła. To pierwsze i najbardziej fundamentalne kroki do ograniczenia konsumpcji energii takiego domu.
Ten dom został zaprojektowany zgodnie z zasadami pasywnego budownictwa” oznacza, że architekt i budowniczy zdecydowali się na stosowanie zasad ograniczających zużycie energii. Termin wywodzi się z niemieckiego słowa „Passivhaus”.

 
„Ten dom jest certyfikowanym budynkiem pasywnym” oznacza, że dom został zaprojektowany zgodnie z zasadami pasywnych budynków oraz przeszedł proces certyfikacji. Certyfikacją zajmują się różne instytucje na całym świecie. Początkowo był to Instytut Certyfikacji Pasywnego Budynku, uznawany na całym świecie. Dzisiaj ta instytucja ma partnerów na całym świecie. Na przykład we Włoszech powstał system certyfikowania pasywnych domów odpowiednich do budowania w klimacie śródziemnomorskim.

 

Czym jest zatem standard pasywnego budynku?

Wprost przeciwnie do nazwy, domy pasywne nie są leniwe. Dom pasywny jest budowany w sposób pozwalający czerpać energię słoneczną, pobieraną poprzez energooszczędne okna, które w pewien sposób przechowują taką energię. Dzięki temu nie zużywa się nadmiernych ilości energii. Taki dom jest efektywny przez cały rok, bez potrzeby stosowania dodatkowego systemu grzewczego lub chłodzącego.
W zależności od kraju i standardów musi istnieć maksymalna ilość rocznego zużycia energii. Historycznie było i nadal jest w Europie, że jest to 15 kilowatogodzin na metr kwadratowy rocznie. Standardy USA zmieniły ten parametr, dostosowując go do warunków panujących w tym kraju.

 

Nowoczesne domy pasywne oszczędzają około 60 do 70 procent energii w porównaniu do domów tradycyjnych.

 

Jak to jest możliwe? Cóż, w domu pasywnym cała energia, która była potrzebna do ogrzewania domu tradycyjnego, wcale nie jest potrzebna.

 
Jak to jest możliwe? Architekci stworzyli dom w kształcie pudełka, dodając szczelne drzwi oraz tworząc specjalne fasady. W zimie pasywny solarny dom pobiera tak dużo ciepła, jak to tylko możliwe ze słońca i magazynuje takie ciepło w budynku. Poza tym ciepło wytwarzają mieszkańcy takiego budynku. Stosowana jest mechaniczna wentylacja w celu zatrzymania świeżego powietrza. Używa się urządzeń do redukowania wilgoci i zapobiegania pojawianiu się pleśni. W lecie korzystamy ze słońca, którego promienie padają pod dużym kątem. W ten sposób możemy je powstrzymać od padania na okna, podłogi oraz ściany, pomagając je chłodzić. Dzięki temu budynek pozostaje chłodny. Odpowiednia izolacja pozwala utrzymać chłód. Standardy pasywnego budynku nie wymagają stosowania naturalnych materiałów lub pochodzących z recyclingu. Nie tylko ściany i dachy są odpowiednio izolowane, ale także wszystkie okna są specjalnie zaprojektowane, dzięki czemu oszczędność energii jest naprawdę duża. Dom można opisać jako rodzaj szczelnego balonu. Jedna dziura w balonie wystarczy do spuszczenia całego powietrza. Nie ma znaczenia, że reszta balonu jest cała i szczelna. Nie tylko chcemy mieć szczelny budynek, ale zamierzamy ograniczyć wyciek gorącego powietrza w zimie i napływ w lecie. Aby sprawdzić szczelność budynku pompuje się powietrze do środka i sprawdza ile pozostaje wewnątrz.

 
Czy certyfikacja pasywnego domu jest ważna? Specjaliści dyskutują. Jedni uważają taką certyfikację za zbędny koszt. Inni mówią, że dodaje ona przejrzystości i weryfikuje cały proces, utrzymując  koncentrację na celach. Niektórzy właściciele domów uznają, że jest ona niezbędną częścią dodania wartości rynkowej budynkowi. Słowo „pasywny” nie jest znakiem jakości ani marką danego budynku. Należy zwracać uwagę na kontekst, w jakim jest używane.