Rynek Forex – czym w zasadzie jest?

Obroty na rynku walutowym mogą być dynamiczne, ciekawe i … dochodowe. Podczas gdy inwestorzy mają wiele opcji w globalnej inwestycji i spekulacji rynku, Forex oferuje spore zalety w stosunku do innych rodzajów finansowych instrumentów spekulacyjnych.

Pod pewnymi względami Forex jest bardzo podobny do handlu papierami wartościowymi. Zakup akcji jest to inwestycja. Zakup tych samych produktów jest spekulacją. Najczęściej przedsiębiorcy dokonują handlu walut obcymi na rynku Forex w celach spekulacyjnych, które można porównać do krótkiego terminu nabycia akcji lub innych instrumentów kapitałowych. Najczęściej celem Forex jest zakup waluty, przytrzymanie jej przez krótki okres czasu, a następnie sprzedanie jej z zamiarem osiągnięcia zysku.

Pomimo tych podobieństw do obrotu akcjami i kontraktami terminowymi, rynek Forex różni się od terminowych i akcji rynków na kilka korzystnych sposobów:

Rynek 24 godzin

Zważywszy, że inne instrumenty kapitałowe są przedmiotem obrotu tylko w godzinach pracy, forex jest przedmiotem obrotu na rynku 24-godzinnym. Inwestorzy mogą uczestniczyć w rynku w każdej chwili, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem jedynie przez krótki czas, czyli w weekendy. Jeśli masz dostęp do internetu Brokerzy Forex mogą podłączyć przedsiębiorców do ich platformy obrotu, aby umożliwić im dostęp do Forex z dowolnego miejsca w niemal dowolnym momencie.

Łatwość krótkiej sprzedaży

Transakcja jest uważana za “długą”, gdy chodzi o zakup aktywów. Transakcja jest uważana za “krótki”, kiedy to sprzedaż nieruchomości nie jest jeszcze własnością, czy może zakupiona została na kredyt. Dlatego krótka sprzedaż odnosi się do praktyki sprzedaży aktywów, których jeszcze go nie posiadasz. Kupowanie walut na krótki czas jest korzystne, gdy cena danego składnika maleje. Krótka sprzedaż w dużych ilościach może pomóc obniżyć cenę zapasów spadnie do zysku z krótkich sprzedawców. Z tego powodu taka sprzedaż jest ograniczona, aby zapobiec manipulacji cenami akcji i nieuczciwym możliwościom dla niektórych inwestorów.

Krótka sprzedaż na rynkach walutowych

W rzeczywistości, nawet pojęcie “krótkiej sprzedaży” ma mniejsze znaczenie dla transakcji walutowych. Na rynku Dorex, każdy handel niekoniecznie obejmuje zakup jednej waluty i sprzedaży innego-w zasadzie waluty można kupić i sprzedać niemal jednocześnie. Czy rynek rośnie lub spada jest tylko jednym z czynników.

Na przykład, jeśli przedsiębiorca spodziewa się, że amerykański dolar spadnie w stosunku do dolara kanadyjskiego, chciałby sprzedać USD (dolar amerykański) i kupić CAD (dolary kanadyjskie). Transakcja generuje zarówno długą pozycję w dolarach kanadyjskich i krótką pozycję w dolarach amerykańskich – neutralna pozycji netto sięga relatywnej ceny zmiany waluty.

Z tego powodu krótka sprzedaż nie jest problemem i nie jest regulowana na rynku Forex.

 

Natychmiastowe wykonanie zamówienia a cena

Transakcje giełdowe mogą zająć trochę czas Od momentu złożenia zamówienia, transakcja kontraktami na akcje lub może potrwać kilka minut lub nawet kilka godzin do czasu jej zakończenia, w zależności od stosowanych technologii oraz wielkości obrotu na rynku. Opóźnienia te mogą być denerwujące i wyczerpujące nerwowo.

Natomiast transakcje forex online są zazwyczaj natychmiastowe; są one skuteczne, jak tylko kolejność towarowy jest złożony przez kliknięcie myszki komputerowej. Z powodu tej bezpośredniości, cena towaru jest znana w momencie składania zamówienia. Nie ma zaskakujących opóźnień i innych niespodzianek.

Manipulacja jest trudniejsza a analiza jest łatwiejsza

Czasami rynki są podatne na manipulacje, zwłaszcza jeśli są one dość małe czy realizowane jednocześnie. Te same warunki mogą uczynić rynek trudnym do analizy, ponieważ ceny mogą być niestabilne i mogą ulec zmianie w odpowiedzi na działania rynku.

Rynek Forex jest inny

Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie. Zgodnie z 2007 Triennale badań wykonanych na BIS (Bank Rozrachunków Międzynarodowych), średni dzienny obrót na rynku forex wynosi aż $ 3,2 miliarda dolarów. Dla porównania, globalny rynek akcji w 2006 roku wynosił około $ 280 mld euro, czyli 10 razy mniej niż rynek Forex. Ten rynek jest ogromny, nie tylko w dolarach, ale także pod względem geograficznym, obejmuje całą kulę ziemską.

Forex pojawia się na całym świecie w niezliczonych miejscach, a nie na scentralizowanych giełdach. Chociaż duże instytucje finansowe i handlowe mogą dominować inne rynki, wielkość i zdecentralizowany charakter rynku Forex sprawia, że trudniej jest manipulować walutami niż akcjami. Nawet banki centralne dużych narodów przeważnie nie mają kapitału, aby wpływać na rynek Forex bezpośrednio.

Ten duży rozmiar oznacza również, że Forex jest prawie czystym rynkiem, w sensie teorii ekonomicznej, a każda ze stron wchodzących na rynek funkcjonuje na równych warunkach. To sprawia,że rzetelna analiza rynku jest realna.

Wpływ analityków nie jest częsty

Ogromna wielkość rynku Dorex – zwłaszcza w obrocie walutami, czyni go odpornym na naciski wywierane przez wyznawców poszczególnych analityków rynkowych.

Na rynku Dorex obecny jest również bardziej subtelny równowagi, która pomaga ograniczyć wpływ i jawnej manipulacji. Ta równowaga jest realizowana poprzez reagowanie na rynku forex.

Gdy strony transakcji mają jednakową wiedzę, zadowolenie z rynku jest bardziej prawdopodobne. s Na rynku Forex uczestnicy zbliżają się do równego poziomu wiedzy. Rynek Forex działa znakomicie i jest dobrym rozwiązaniem dla niejednej osoby.

Rynek Forex jest mniej skomplikowany niż rynek papierów wartościowych

Waluty na rynku forex są stosunkowo proste do naśladowania, istnieje tylko 10 głównych walut, a mniej niż 100 pomniejszych walut.

Cena pewności i płynności

Rynek Forex jest największym na świecie z obrotem $ +3,2 miliarda dolarów USA, przechodzących z rąk do rąk każdego dnia. Jest on również bardzo zmienny, a inwestorzy mogą reagować na sytuacje w czasie rzeczywistym i ruchy rynkowe w odpowiedzi na te reakcje. Jednak podstawą jest szybkie reagowanie na ruchy i zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorca może wejść lub wyjść z rynku w dowolnym momencie, wycofując się z większości walut, dzięki czemu rynek ten jest płynny. Ponieważ transakcje dokonywane są w czasie rzeczywistym, cena zostaje zablokowana, gdy handel jest wykonany, co skutkuje cenową pewnością.

Brak prowizji

Kolejną zaletą forex nad akcjami i kontraktami jest struktura prowizji. Większość brokerów nie pobiera prowizji od transakcji. Ich opłata jest udział w “spread” od każdej transakcji, która jest różnicą pomiędzy ceną kupna i sprzedaży (kupna i ceny).

Ograniczone straty w porównaniu do innych kont Margin

Struktura online Dorex ma dodatkową zaletę nie został odnaleziony w futures i giełdach. Futures, Forex oraz (czasami) akcje są przedmiotem obrotu “na marginesie” – oznacza to że przedsiębiorca zazwyczaj pożyczone fundusze na zakup aktywów. We wszystkich trzech typów kont marginesów, przedsiębiorca z reguły musi trzymać środki zdeponowane na specjalnym rachunku marży. Gdy kupcy stanowią poniesie stratę, środki na rachunku marż są wykorzystywane na pokrycie straty. W handlu futures i akcji marży, straty mogą przekroczyć środków zdeponowanych na koncie granicznej; kiedy tak się dzieje, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialności za utratę i musi spłacić maklerskiego za szkody przekraczające środków zdeponowanych na koncie marży.

To zwykle nie może się zdarzyć w handlu Forex…

Pozycje Forex są zazwyczaj automatycznie zakończone przez platformy obrotu maklerskiego. Oznacza to, że straty są zwykle ograniczone do wielkości marginesów.

Dla jasności: na innych rynkach, zatrzymanie się w handlu, słaba płynność lub opóźnienie między deficytem  może doprowadzić do znacznego spadku poniżej funduszy marginesu dostępnego w rachunku przedsiębiorcy. W takich przypadkach przedsiębiorca jest odpowiedzialny za wszelkie straty w , nawet poza sumą na rachunku przedsiębiorców. W przeciwieństwie do tego, handel Forex nie jest narażony na ryzyko poza wartości margins.

Pomimo tych zalet, handel na giełdzie Forex ma różne pułapki dla spekulantów…

Zagrożenia w handlu na giełdzie Forex

Handel na rynku Forex wiąże się z ryzykiem, może zbyt wiele dla niektórych osób.

Stare powiedzenie spekulacyjnego inwestowania dotyczy transakcji Forex, tak jak to robi się zaopatrzyć i terminowe spekulanci: Nie zainwestować dowolną kwotę, chyba że jesteś w pełni przygotowany do utraty tej kwoty. Prawda jest taka: można to wszystko stracić.

Dostępność rachunków granicznej (dźwigni), co zwiększa ryzyko, gdyż swoją stosunkowo niewielki depozyt konto może kontrolować podejmowania zarówno zyski i straty na ogromną ilość waluty. Dźwignia jest często wyższy niż w handlu Forex jest na innych rynkach. Zwiększona dźwigni oferuje więcej możliwości dla zysku ale jednakowy wzrost szans na straty. Wraz ze wzrostem dźwigni pochodzi zwiększoną odpowiedzialność.

Na innych rynkach dźwigni jest dostępny, ale w znacznie wolniejszym tempie, około 10: 1. Na rynku Forex, dźwigni 100: 1 do 25: 1 jest powszechne. Oznacza to, że przy wpłacie 1000 $, przedsiębiorca może i towarowy do $ 100,000. Z tym dużo dźwigni, ceny rynkowe nie muszą się diametralnie zmienić, zanim cała $ 1,000.00 jest stracone.

Forex jest ekscytujące i dynamiczne narzędzie inwestycyjne, ale te same środki ostrożności stosuje się w przypadku każdego rynku. Ryzyko można złagodzić stosując odpowiednie narzędzia, dźwięk praktyki handlowe i dyscypliny. Więcej informacji na temat rynku, być świadomi zagrożeń i zapewnienie jesteś gotów do podjęcia tych zagrożeń przed handlu.